ATIK KAĞITLAR GERİ DÖNÜŞÜMÜ

Türkiye’de Atık Kağıt


Ülkemizde kağıt ve karton sanayinde 1999 yılından beri %12 civarında bir artış gözlenmektedir. Bu artılın sevindirici yönü; gerek oluklu mukavva sektörüne, gerekse temizlik kağıtları sektörüne yapılan yeni öüretim yatırımlarının hız ve genişlik bakımından dünyadaki en gelişmiş teknolojilerin kullanılmasıdır. Ayrıca, ülkemizde öel sektör kağıt makinelerinin çeşitli kademelerinde gelişmiş teknolojilerin kullanımasıdır. Ayrıca, ülkemizde özel sektör kağıt makinelerinin takip edilip uygulanması bir diğer sevindirici unsurdur. Ülkemizde atık kağıt; gazete kağıdı, kraft kağıdı ve sigara kağıdı dışındaki tüm cinslerin imalatında kullanılmaktadır. Atık kağıt özellikle oluklu mukavva ve karton cinslerinin üretiminde yüksek miktarda kullanılmaktadır. Bu cinslerin üretim kapasiteleri yoğun olarak Marmara Bölgesi’nde bulunmaktadır. Ayrıca üretilen atık kağıtdın %60’ı bu bölgede tüketilmektedir. Ülkelerin kağıt tüketimi yaşam kalitesiyle bağlantıladır. Kişi başına düşen kağıt tüketimi ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin ölçülmesinde bir ölçüt olarak kabul edilir. Atık kağıtta geri dönüş oranı en yüksek olan kağıtllar oluklu ve karışık cins kağıtlardır. Atık kağıdın geri dönüşüm için işlem görme sayısı beştir. Beş kez işlem gören kağıt, yani beş kez kullanıma sunulan kağıt artık özelliğini yitirmiş olur ve bir daha toplanıp işlemden geçirilmez. Bunun nedeni de işlemden geçen kağıtların elyaflarında yaşanan yıpranmadır. Ancak kağıt hamurunda geri dönüşüm kağıt ile işlenmemiş elyaf oranı birbirini dengeleyecek şekilde ayarlanırsa problem giderilir.

Kağıdın Geri Dönüşümünü Etkileyen Faktörler
- Atık kağıdın içerisindeki işlenmemiş elyaf oranı,
- Üretimde kullanılan atık kağıt cinsi,
- Yabancı maddelersen arındırma teknlojileri,
- Yaş hamur kimyası,
- Ebat ve bobin pres uygulamaları,
- Dönüştürme ve baskı işlemleri,
- Baskı mürekkepleri,
- Dönüştürme işleminde kullanılan yabancı maddeler,
- Toplama ve sınıflandırma sistemleri,
- Piyasanın kalite beklentileri,
- Üretilecek kağıt cinsi.


Atık Kağıtların Toplanması
Ülkemizde atık kağıt toplama işlemini sınıflandırmak gerekirse şu şekilde sınıflandırabiliriz: toplayıcılar, küçük depolar, seyyar toptancılar, toptancılar, büyük toptancılar ve fabrikaların alım tesisleri.

Toplayıcılar : Bu grup toplama aracına sahip bireylerden oluşur. Çoğunlukla depo sahibi olan toptancılara mal satarlar. Topladıkları atık kağıtlar büyük ölçüde evsel atıklardır.

Küçük depolar : Depo sahibidirler. Hem toplayıcılardan atıl kağıt alırlar hem de kendi araçlarıyla toplayıcılık yaparlar. Bazı depolar sadece kağıt alımı yaparken bazıları değişik atık